• park m1
  • piac m1
  • ut m1
  • tem m1
  • vfejl m1
  • strand m1

Adatvédelem, adatkezelés

Követeléskezelési Csoportunk kizárólag azon adatokat kezeli, amelyeket az érintettek az ügyek intézése érdekében átadnak ezzel hozzájárulva az adatok nyilvántartásához és kezeléséhez.

A Követeléskezelési Csoport tevékenysége során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével jár el. Ennek megfelelően a természetes személyek magánszféráját tiszteletben tartja.

Az ügyfelek személyes adatait kizárólag meghatározott célból, az ügyintézés elősegítése érdekében tárolja és kezeli Csoportunk. A Követeléskezelési Csoport tudomására jutott különleges adatot nem tárolja és nem is kezeli.

A hátralékossal történő kapcsolat felvételi formák esetében a Követeléskezelési Csoport minden tekintetben védi, bizalmasan kezeli a hátralékos adatait.

NAIH Engedélyeiink:

adatkezelés megnevezése : közüzemi szolgáltatás nyújtása. önkormányzati bérlakások bérlinek
nyilvántartása,bérleti díj beszedése mint vagyonkezel. " megnevezés
adatkezelést
adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-79835/2014.

adatkezelés megnevezése :        közüzemi szolgáltatás nyújtása. Távh szolgáltatás. " megnevezés adatkezelést
adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-79834/2014.