• park m1
  • piac m1
  • ut m1
  • tem m1
  • vfejl m1
  • strand m1

Temetkezés, temető fenntartás

A Keszthelyi VÜZ Nonprofit Kft. részlegei közül a Temetkezési részleg végzi túlnyomó részben a Keszthely és környező települések temetkezéssel kapcsolatos tevékenységét. Az részleg feladata teljes körű temetkezési szolgáltatásnyújtás, valamint Keszthely Város Önkormányzat tulajdonában lévő két temető üzemeltetése.


A Szent Miklós temető - Keszthely, Kossut L. u. 131. - a városon belül helyezkedik el. A temető a 1700-as évektől szolgált a keszthelyiek nyughelyéül. Ma már műemlékvédelem alatt áll az egész temető, új sírhelyek értékesítésére nincs lehetőség.
A temetőben több mint 5000 sírhely található, melyek között számottevő a művészi értéket képviselő faragott homokkő síremlék is.
Síremlékek között megemlítem, hiszen egyik legfontosabb a műemlékként nyilvántartott Festetics Mauzóleum.
Négy családtagnak ad végső nyugvóhelyet. Festetics Tasziló emeltette felesége Lady Mary Hamilton emlékére. Itt nyugszik Festetics Tasziló és neje, majd őket követte gyermekük, Festetics György.
A negyedik személy, Festetics Györgyné a hetvenes években hunyt el Bécs városában és a rendszerváltáskor, 1989-ben hozták haza és temették el újra itt. A Festetics család nyughelye az országban az elsők között épült vasbeton szerkezetű építmény, ipari műemlékként is nagy jelentőséggel bír.
2015. október 3-án átadásra került a felújított Festetics Mauzóleum. 

 Festetics_Mauzoleum.jpg


A temetőben található kápolna barokk előzmények után eklektikus-neoromán stílusban épült 1909-ben, bár ismerjük 1775-ös átépítési tervét is. Itt található Vaszary Kolos bíboros, hercegprímás (üres) szarkofágja.
Vaszary Kolos hercegprímás 1832-ben Keszthelyen született. A város premontrei gimnáziumában tanult, mielőtt belépett volna a bencés rendbe. Végakarata szerint szülővárosában temették el, Lékai László prímás érsek azonban áttelepítette földi maradványait Esztergomba, a bazilika kriptájába. Emlékét a temetőkápolna egy festett üvegablaka is őrzi.

A legrégebbi itt megtalálható műemlék egy 1775-ben készült ülő Krisztus szobor. Számos sírt a Szent Miklós temetőben a Nemzeti Sírkert és Kegyeleti Bizottság 2008. június 17-én a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánított.


A Keszthelyi Új köztemető - Keszthely, Fenyves fasor 2. - a településen kívül található, mely 1985-ben mint tervezett temető, az ország első erdei temetőjeként nyitotta meg kapuit.
2008-ban a temető bővítése megtörtént, a következő évben ennek az „új résznek" a parkosítása is befejeződött.
Ma már több mint 3000 sírhely található az Új Köztemetőben.

Új Köztemető ravatalozó-1.JPG     SzM tem. I Világháborús emlékmű.jpg


Keszthely Szalasztó u. 3 sz. alatt található a felvételi iroda, illetve a kellékbemutató terem.
A felvételi irodában történik:
-temetési időpontok kiadása
-temetési kellékek kiválasztása
-temetés megrendelése (szükség esetén anyakönyveztetéssel)
-hamvasztás megrendelése
-sírhelyek megváltása, újraváltása
-síremlék-felállítási engedélyek kiadása
-sírápolás megrendelése
A részleg felépítését tekintve: 1 fő részlegvezető
1 fő ügyintéző
8 fő általános temetkezési dolgozó

Tisztelt Gyászoló!
Gyászában ,ezekben a nehéz órákban, napokban szeretnénk Önnek és családjának segítségére lenni, hogy a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézést egészében áttekinthesse.
A mellékelt tájékoztató tartalmazza mindazon információkat , amelyre az elkövetkező napokban szüksége lehet.
Kérjük fogadja együttérzésünket!