• park m1
  • piac m1
  • ut m1
  • tem m1
  • vfejl m1
  • strand m1

Pályázati felhívás (eladó keszthelyi ingatlanra és fejlesztési projektre)

Pályázati felhívás

(eladó keszthelyi ingatlanra és fejlesztési projektre)

Pályázat kiírói:

Keszthely Város Önkormányzata (8360 Keszthely, Fő tér 1.)

és

VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

(8360 Keszthely, Vásár tér 10., képviseli: Göncz Attila ügyvezető igazgató, kapcsolattartó: Molnár Mihály (tel: 0630-436-2957; email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.))

(továbbiakban együttesen: eladók)

Az eladók versenytárgyaláson értékesíteni kívánják a Keszthely Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Keszthely 4068/2 helyrajzi számú ingatlant a hozzá kapcsolódó társasház építési koncepciós tervezettel együtt. A telek induló vételára nettó 20.500.000 + ÁFA, azaz összesen 26.035.000 Ft, valamint az építési koncepció tervezet induló vételára 8.000.000 + ÁFA, azaz 10.160.000 Ft, mindösszesen bruttó 36.195.000 Ft. Mindez magába foglalja a telek értékét, valamint a koncepció tervezet alapján elkészítendő építési engedélyes terveket. Az értékesítést a jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint áfa-fizetési kötelezettség terheli. A beruházó csak és kizárólag a VÜZ Nonprofit Kft. által készíttetendő építési engedélyben foglaltakat valósíthatja meg. A VÜZ Nonprofit Kft. vállalja, hogy a szerződéskötést követő kilenc hónapon belül elkészítteti a társasházra vonatkozó építési engedélyes terveket.

Az ingatlan nem közművesített. A 4068/1 hrsz-ú út részbeni megépítése a beruházó kötelezettsége, melynek kivitelezésében és költségviselésében a 4068/6 és 4068/7 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával közvetlenül kell megállapodnia.

A vevőnek a vételár megfizetésén túl vállalnia kell, hogy 3 éven belül a hatályos építési szabályzat figyelembe vételével a VÜZ Nonprofit Kft. által kidolgozott építési koncepció alapján illetve az elkészítendő építési engedélyes tervnek megfelelően a társasház projektet megvalósítja, a társasházat megépíti. Amennyiben a társasház építést nem vagy nem a VÜZ Nonprofit Kft. által kidolgozott építési koncepció alapján valósítja meg, köteles a teljes vételár (beleértve a telek vételárát is) 35 %-ával megegyező összegű késedelmi kötbér megfizetésére, melyre magánjogi garanciát is kell nyújtania az eladási áron történő visszavásárlási jog biztosítása mellett. A kötbér megfizetése nem mentesít a kötelezettség teljesítése alól.

Az ajánlatadás módja:

  • Ajánlattételi határidő: július 12. 11:00 óra
  • Az ajánlat beadási helye: VÜZ Nonprofit Kft. titkárság

             (8360 Keszthely, Vásár tér 10.)

  • Az ajánlat beadása:

A mellékelt ajánlati lapot aláírva (1 eredeti példányban) zárt borítékban kell beadnia.

A borítékra ráírandó: „Társasház projekt" és

                                   „Határidő előtt felbontani Tilos!"

A pályázónak a versenytárgyaláson való részvételi szándékát 2018. július 12. (csütörtök) 11.00 óráig írásban kell bejelentenie a VÜZ Nonprofit Kft. részére. Az ajánlattételi határidőig fizetendő szerződéskötési biztosíték (amely a szerződés megkötésével foglalónak minősül) 2.000.000,- Ft. Számlaszám: VÜZ Nonprofit Kft. - OTP Bank 11749039-20092658

A versenytárgyalások kezdő időpontja 2018. július 17. 9:00 óra (Az ajánlatkérő az ajánlatadókat a bontást követő 1 napon belül értesíti a tárgyalások pontos időpontjáról.) Helyszíne: VÜZ Nonprofit Kft. központi irodaház tárgyaló terme – 8360 Keszthely, Vásár tér 10.

A pályázat kiírója a pályázókkal az üzleti titokra hivatkozva külön-külön tárgyal a végső ajánlati árról. A tárgyalások az ajánlatok beérkezésének sorrendjében egymás után 60-60 perces időtartamban kerülnek lefolytatásra. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy előzetesen egy tárgyalási fordulót tervez.

A tárgyaláson a pályázó részéről cégjegyzésre önállóan jogosult vagy megfelelő meghatalmazással bíró személy vehet részt.

A versenytárgyalást követő döntés meghozatalától számítva 45 napon belül a versenytárgyalás nyertesének kötelezettsége az adásvételi szerződés megkötése. Amennyiben pályázó a szerződéskötési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a befizetett biztosítékot elveszíti.

Az eladók fenntartják a jogot, hogy a jelen pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsák.

Mellékletek:

  • ajánlati lap
  • koncepcióterv

A mellékletek a fent megjelölt kapcsolattartóval egyeztetett időpontban személyesen átvehetők a VÜZ Nonprofit Kft. központi irodájában.

Keszthely, 2018.06.26