• park m1
 • piac m1
 • ut m1
 • tem m1
 • vfejl m1
 • strand m1

Pályázat Városnéző kisvonat üzemeltetésére 5 év

Letöltések:                                                          

 1. Pályázat kiírása                                           
 2. Mellékletek 1-4                            docx     pdf
 3. Bérleti szerződés (5.sz melléklet)  docx     pdf

Pályázat

Városnéző kisvonat üzemeltetésére

 

 1. Pályázat kiírója

VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

(röviden: VÜZ Nonprofit Kft.)

Cím: 8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Kapcsolattartó személy: Jantász Ferenc

            (Tel: 0630/300-80-31, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

 1. Pályázat tárgya, célja

Keszthely Város területén turisztikai célú városi kisvonat üzemeltetése a pályázati kiírás 5. pontjában előírt feltételekkel.

A VÜZ Nonprofit Kft. pályázatot ír ki a vállalkozó tulajdonában/bérletében lévő, és a vállalkozó által üzemeltetett városnéző kisvonat Keszthelyen történő üzemeltetésére, magas minőségi követelményekkel, meghatározott minimális üzemeltetési időszak és a városnéző kisvonat útvonalának meghatározásával.

A pályázat célja Keszthely Városában működő városnéző kisvonat üzemeltetőjének kiválasztása és részére határozott időre (5 év) szóló útvonalengedély megadása, valamint üzemeltetési hozzájárulás biztosítása a pályázati kiírásban megfogalmazott feltételekkel.

 1. A pályázat benyújtása
  • Helye: VÜZ Nonprofit Kft. titkárság (8360 Keszthely, Vásár tér 10.)
 • Határideje: 2018. január 9. – 11:00
 • Módja: A pályázatokat zárt borítékban, 1 példányban (papír alapon) kell benyújtani. A borítékra kérjük írják rá a „Keszthelyi kisvonat üzemeltetés” jeligét, illetve, hogy „Határidő előtt felbontani Tilos!”
 1. A pályázó személye

A pályázaton minden természetes és jogi személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, - vagy ezek konzorciuma - részt vehet, aki a pályázat benyújtásakor rendelkezik az 2. pontban megjelölt tevékenység végzésére, valamint a vállalkozás működtetésére jogosító valamennyi szükséges jogerős engedéllyel.

 1. Az üzemeltetéssel járó minimális kötelezettségek:

 • minimum 40 fő szállítására alkalmas, érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező kisvonat és a hozzá tartozó szerelvények;
  • kötelező ügyfél-tájékoztatás a megállóhelyeken a meglévő tájékoztatási rendszer aktualizálásával, felhasználásával;
  • kötelező bérleti szerződés a VÜZ Nonprofit Kft-vel a parkolóhelyek igénybevételére (szerződés tervezet mellékelve);
  • meghatározott útvonal mentén történő közlekedés
  • minimális üzemeltetési időszak: április 1-től október 31-ig
  • minimális elvárás a napi közlekedés május 1-től szeptember 30-ig, melyet a vállalkozó a saját üteme szerint határoz meg, de erről a megfelelő tájékoztatást időben meg kell adnia az utasok részére a megállóhelyeken;
  • áprilisban és októberben nem kötelező a napi közlekedés, de elvárás, hogy ezekben a hónapokban is közlekedjen a kisvonat
  • a nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a várakozó állomáshelyet a városnéző jármű várakoztatásához alkalmas és egyeztetett módon kialakítja, felfesti;
  • a nyertes pályázónak a kisvonat tárolására alkalmas keszthelyi területre vonatkozó bérleti, használati szerződéssel előszerződéssel, vagy tulajdonviszonyt megtestesítő okirattal kell rendelkeznie (becsatolandó dokumentum);
  • üzemidőn kívüli időszakban a kisvonat tárolására ezt a területet köteles igénybe venni, közterületen a kisvonat nem tárolható;
  • a kisvonat szerelvényeinek oldalsó felületei igény szerint időjárás-biztosnak, átlátszó oldalponyvával felszerelhetőnek kell lennie;
  • a városnéző kisvonatnak utas-tájékoztató rendszerrel kell rendelkeznie, mely révén az utasok magyar és idegen nyelven (legalább német, angol) tájékoztatást kaphatnak Keszthely város turisztikai látnivalóiról. A tájékoztató szövegtervezetet (csak magyarul) a pályázathoz be kell csatolni és annak tartalmát Keszthely Város Önkormányzata Képviselő Testülete Városstratégiai Bizottsága külön jóváhagyja;
  • az önkormányzat intézményei, társaságai részére 1 db ingyenes reklámfelületet kell biztosítani a jármű külső oldalán (min. 1 m2 felület);
  • az üzemeltető köteles az üzemeltetési időszakra az igénybevett telephelyre vonatkozó helyi rendelet szerint hulladékgyűjtésre szerződést kötni;
  • a kisvonaton és a megállóhelyeken szórólapok, egyéb reklámanyagok osztása tilos!
 1. Pályázatok elbírálása:

A pályázatok bírálati szempontja: esztétikus megjelenésű, biztonságos, a mai kor elvárásainak megfelelő kisvonat és a hozzá tartozó turistabarát (kényelmes, biztonságos, időjárás-biztos) szerelvények.

 

A benyújtott pályázatokat a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. érvényességi szempontból megvizsgálja. Az érvényes ajánlatok közül Keszthely Város Önkormányzata Képviselő Testülete Városstratégiai Bizottsága javaslatot tesz a nyertes üzemeltetőre vonatkozólag, mely javaslat figyelembe vételével a nyertes ajánlattevőről a VÜZ Nonprofit Kft. dönt. A nyertes ajánlattevő részére a Bizottság hozzájárulásával - az engedélyhez szükséges feltételek teljesülése esetén - 5 évre szóló útvonal engedélyt ad Keszthelyi Polgármesteri Hivatal, továbbá a nyertes ajánlattevő részére a Bizottság 5 évre szóló hozzájárulást ad a városnéző kisvonat üzemeltetésére Keszthely városában.

 1. A pályázathoz, ajánlattételhez becsatolandó dokumentációk:
 • Adatlap mely tartalmazza az ajánlattevő adatait.
 • A pályázó bemutatkozása, turizmussal, idegenforgalommal kapcsolatos jártassága, ismeretei; elképzelések, tervek a városnéző járat üzemeltetéséről; a várakozóhely megjelölése; megállóhelyek javaslata; menetrend javaslat; szolgáltatás tervezett ára (forintban); a szolgáltatásról szóló tájékoztató információ-adás módja, elhelyezése, megjelenése; egyéb, a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tartott adat, tény, információ ismertetése.
 • Vállalkozó tulajdonában/bérletében lévő és vállalkozó által üzemeltett az 2. és az 5. pontban leírtak teljesítésére alkalmas kisvonat és a hozzá tartozó szerelvények szöveges bemutatása, valamint színes fotódokumentáció csatolása.
 • Napi menetrend-tervezet, tervezett menetrendi információ.
 • Utastájékoztató rendszer bemutatása illetve a keszthelyi nevezetességeket, látnivalókat tartalmazó utastájékoztató szövegtervezet csatolása papír alapon és kizárólag magyar nyelven.
 • Látványterv arról, hogy a várakozó állomáshelyen, illetve megállóhelyeken hogyan kívánja a szolgáltatást, valamint a tarifáit megjeleníteni.
 • Útvonalterv (a pályázónak kell meghatároznia a kívánt útvonalat), figyelembe véve az eddigi útvonalat és Keszthely város kialakított közlekedési rendjét.
 • Nyilatkozat arról, hogy a jármű működtetéséhez szükséges háttér rendelkezésre áll (saját tulajdonú jármű, bérleti szerződés, ill. előszerződés stb.).
 • Forgalmi engedély másolata.
 • Cégkivonat másolata.
 • Tárolásra alkalmas (nem közterület) ingatlan használatára vonatkozó dokumentum (tulajdoni lap, bérleti/használati szerződés, előszerződés)
 • Referencia nyilatkozat.
 • Nyilatkozat a teljes ajánlattételi felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban lévő feltételek elfogadásáról.
 1. 8. Az üzemeltetés megkezdéséhez szükséges dokumentumok kiállításának tervezett határideje:
 2. március 20.

 

 1.  Egyéb megjegyzések:
 • Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Mellékletek:

 • számú: Adatlap
 • számú: Referencia nyilatkozat minta
 • számú: Nyilatkozat minta arról, hogy a jármű működtetéséhez szükséges háttér rendelkezésre áll vagy rendelkezésre fog állni (saját tulajdonú jármű, bérleti szerződés, ill. előszerződés stb.)
 • számú: Nyilatkozat minta a teljes ajánlattételi felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban lévő feltételek elfogadásáról.
 • számú melléklet: VÜZ Nonprofit Kft-vel megkötendő bérleti szerződés tervezet

Keszthely, 2017. december 7.

                                                                       Göncz Attila

                                                                    ügyvezető igazgató

                                                                      VÜZ Nonprofit Kft.