• park m1
  • piac m1
  • ut m1
  • tem m1
  • vfejl m1
  • strand m1

Villamos energia beszerzése a 2016-2017. évre EURÓPAI UNIÓS ELJÁRÁSREND SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

„Villamos energia beszerzése a 2016-2017. évre”
EURÓPAI UNIÓS ELJÁRÁSREND SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

Eredményhirdetés

Letölthető dokumentumok

AJÁNLATKÉRŐ:
VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.
8360 Keszthely, Vásár tér 10.
Telefon: +36 83515330
Fax: +36 83315515
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.khvuz.hu

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TÁRGYA:
Villamos energia beszerzése teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés
keretében, 2016. 04. 01. 00:00 óra (CET) - 2017. 12. 31. 24:00 óra (CET) közötti időszakra
vonatkozóan, az alábbi részajánlati körben:
1. rész: VÜZ Nonprofit Kft. profilos és idősoros fogyasztási helyeinek villamos energia
beszerzése.
2. rész: VÜZ Nonprofit Kft. közvilágítási célú fogyasztási helyeinek villamos energia
beszerzése.
Az ajánlatokat egy vagy több, az ajánlati felhívásban meghatározott részre lehet benyújtani az
ajánlati felhívásban és a jelen közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Ajánlatkérő nem korlátozza az egy ajánlattevő által elnyerhető részek maximális számát.
Jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban
Kbt.) alapján kerül lefolytatásra.
Jelen közbeszerzési dokumentumok a 2016.01.18-án feladott, és az Európai Unió Hivatalos
Lapjának 2016.01.19-én megjelent számában, 2016/S 012-016655 nyilvántartási számon
közzétett ajánlati felhívással megindított közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódnak.
Jelen közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az
ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat részeként
benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki
leírást, a szerződéstervezetet, valamint az egységes európai közbeszerzési dokumentum
mintáját.
A közbeszerzési dokumentumokban továbbá ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták is
szerepelnek, amelyek használata nem kötelező, ajánlatkérő ettől eltérő formájú, de azonos
tartalmú igazolásokat és nyilatkozatokat is elfogad.
Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a jelen közbeszerzési dokumentumok
rendelkezései az irányadóak az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan.
4
A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS ELÉRÉSÉNEK
(LETÖLTÉSÉNEK) VISSZAIGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Az ajánlati felhívás VI.3.2. pontjában előírtakkal összhangban ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumokat teljes terjedelmében térítésmentesen elektronikus úton hozzáférhetővé tette
honlapján
az érdeklődő gazdasági szereplők számára az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény
megjelenésének napjától.
A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő
lejártáig.
A jelen közbeszerzési dokumentumok letöltését a „VI. Formanyomtatványok” című fejezet
12. sz. mellékletét képező, kitöltött és cégszerűen aláírt nyilatkozattal („regisztrációs adatlap”)
kell igazolni, amelyet a következő e-mail címre kell elküldeni:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az érvényes ajánlattétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok elérése (letöltése), valamint
a teljes körűen kitöltött regisztrációs adatlap megküldése. Ennek hiányában az ajánlat a Kbt.
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül.
Ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatást a regisztrációs adatlapot visszaküldő gazdasági
szereplőknek küldi meg.