• park m1
  • piac m1
  • ut m1
  • tem m1
  • vfejl m1
  • strand m1

Közérdekű adataink

2013. évi éves beszámoló

2013. évi kieg. melléklet

 

 

I. táblázat

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):

Sor-
szám

Megnevezés

Mértékegy-
ség

2012 év

2013 év

1.

A fűtési időszak átlaghőmérséklete

°C

3,5

3,3

2.

Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő

GJ

29412

30882

3.

Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő

GJ

4688

4949

5.

Egyéb felhasználók számára értékesített hő

GJ

7132

8220

6.

Értékesített villamos energia mennyisége

MWh

1442,26

0

7.

Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása

MJ/légm3

100,6

106,5

8.

Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása

MJ/légm3

238

251,4

9.

Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj

ezer Ft

57263

50950

10.

Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj

ezer Ft

16810

14636

11.

Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel

ezer Ft

116547

105615

12.

Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz és csatornadíj nélkül

ezer Ft

19292

18094

13.

Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel

ezer Ft

22181

20048

14.

Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel

ezer Ft

33490

28076

15.

Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel

ezer Ft

32122

0

16.

A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel

ezer Ft

0

0

17.

Központi költségvetésből származó állami támogatások

ezer Ft

0

0

18.

Helyi önkormányzattól kapott támogatások

ezer Ft

0

0

19.

Egyéb támogatások

ezer Ft

0

0

20.

Egyéb árbevétel és egyéb bevétel (távhőszolgáltatási támogatás)

ezer Ft

130543

173105

21.

Árbevétel és egyéb bevétel összesen

ezer Ft

427049

411156

____________

1 Megjegyzés: az I–XI. jelű táblázatok honlapon történő közzététele kötelező, a VII–XI. jelű táblázatok esetében oly módon, hogy biztosítani kell a hőközpontonkénti egyedi lekérdezés lehetőségét.

 

II. táblázat

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

Sorszám

 

Mértékegység

2012 év

2013 év

1.

Felhasznált energia mennyisége összesen:

GJ

70617

70617

1.1.

Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő

GJ

6173

0

1.2.

Saját kazánokból származó hő

GJ

48271

54333

1.3.

Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú)

GJ

0

0

1.4.

Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen

GJ

54444

54333

1.5.

Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen

GJ

0

0

1.6.

Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége

GJ

70617

62605

1.6.1.

Felhasznált földgáz mennyisége

GJ

70617

62605

1.6.2.

Felhasznált szénhidrogén mennyisége

GJ

0

0

1.6.3.

Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége

GJ

0

0

1.6.4.

Felhasznált egyéb energia mennyisége

GJ

0

0

2.

Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen:

ezer Ft

307094

249911

2.1.

Felhasznált gáz teljesítmény díja

ezer Ft

48266

43772

2.2.

Felhasznált gáz gázdíja

ezer Ft

258828

251139

2.3.

Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége

ezer Ft

0

0

2.4.

Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége

ezer Ft

0

0

2.5.

Saját termelésű hő előállításának költsége összesen

ezer Ft

307094

249911

3.

Vásárolt hő költsége összesen:

ezer Ft

0

0

3.1.

Vásárolt hő teljesítménydíja

ezer Ft

0

0

3.2.

Vásárolt hő energiadíja

ezer Ft

0

0

4.

Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen:

ezer Ft

16746

15592

4.1.

Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége

ezer Ft

16746

15592

5.

A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen:

ezer Ft

107710

99488

5.1.

Értékcsökkenés

ezer Ft

32892

4997

5.2.

Bérek és járulékai

ezer Ft

13261

12059

5.3.

Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek (központi)

ezer Ft

19124

12804

5.4.

Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek (püi műv. Ráford.

ezer Ft

22503

3202

5.5.

Egyéb költségek

ezer Ft

19929

66426

 

 

III. táblázat

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

 

Mértékegység

2012 év

2013 év

Lekötött földgáz teljesítmény

mn3/h

1361

783

Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény

mn3/h

617

662

Maximális távhőteljesítmény igény

MW

6,946

6,946

 

 

IV. táblázat

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:

Szervezet neve

Mértékegység

2012 év

2013 év

---

ezer Ft

---

---

---

ezer Ft

---

---

---

ezer Ft

---

---

 

V. táblázat

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:

 

Mértékegység

2012 év

2013 év

Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke

ezer Ft

0

1 163

Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke

ezer Ft

0

740

Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke

ezer Ft

1532

520

Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke

ezer Ft

0

0

Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma

db

0

0

Távvezeték beruházások aktivált értéke

ezer Ft

0

0

Egyéb beruházások aktivált értéke

ezer Ft

0

0

Beruházások aktivált értéke összesen

ezer Ft

1532

2 423

Megjegyzés: bérleti finanszírozási konstrukció keretében a távvezeték rekonstrukció elkezdődött 2013-ban (I. ütem). A projekt bekerülési értéke 75.501 eFt.

2014-ben a távvezeték rekonstrukció folytatódik (II. ütem), amelynek tervezett bekerülési értéke 51.000 eFt.

 

VI. táblázat

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:

 

Mértékegység

2013 év

A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám

2

Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma

db

1192

Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma

db

387

Az ellátott nem lakossági felhasználók száma

db

24

Az üzemeltetett távhővezetékek hossza

km

4,026

Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma

db

46

Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma

db

1126

VII. táblázat

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:

Cégnév

Fő tevékenység

Tulajdoni arány

Előző évi árbevétel (Vüz Nonprofit Kft.)

KETÉH KFT.

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése,ártalmatlanítása

15 %

0

-

-

-

-

 

 

VIII. táblázat

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:

 

Elszámolási mérés helyét jelentő
hőközpontok
azonosító jele

Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma
(db)

Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű
díjfizetők száma
(db)

Lekötött
teljesítmény
(MW)

Fűtött légtérfogat
(m
3)

Éves alapdíj
(ezer Ft)

 

-

-

-

-

-

-

Összesen

         

Az elszámolás alapja a társasházak lekötött teljesítménye! (lásd IX. táblázat)

IX. táblázat

Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:

 

 

 

2013 

Hőközpont egyéni azonosító jele

Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma

Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű

díjfizetők száma

Lekötött teljesítmény

(kW)*

Fűtött légtérfogat

(m3)*

Éves alapdíj

( Ft)

 

Fodor u. 2.

24

0

113

3720

1 217 462

Fodor u. 4.

24

0

109

3595

1 174 366

Fodor u. 6.

16

0

72

2380

775 728

Fodor u. 8.

16

0

72

2368

775 728

Fodor u. 10.

16

0

72

2440

775 728

Fodor u. 12.

16

0

74

2456

797 276

Fodor u. 14.

16

0

74

2440

797 276

Fodor u. 16.

16

0

74

2432

797 276

Fodor u. 18.

16

0

74

2448

797 276

Fodor u. 20.

16

0

75

2448

808 050

Fodor u. 22.

16

0

75

2448

808 050

Fodor u. 24.

16

0

75

2448

808 050

Fodor u. 26.

16

0

74

2448

797 276

Fodor u. 28.

16

0

74

2448

797 276

Fodor u. 30.

16

0

74

2448

797 276

Fodor u. 32.

16

0

74

2448

797 276

Fodor u. 34.

24

0

109

3600

1 174 366

Fodor u. 36.

24

0

109

3600

1 174 366

Fodor u. 38.

24

0

113

3720

1 217 462

Fodor u. 40.

24

0

109

3600

1 174 366

Fodor u. 42.

24

0

113

3720

1 217 462

Rózsa u. 7.

60

60

255

8420

2 747 370

Rózsa u. 13.

60

60

255

8420

2 747 370

Rózsa u. 15.

60

60

255

8420

2 747 370

Szent M. u. 14.

30

0

127

4203

1 368 298

Szent M. u. 16.

30

0

128

4203

1 379 072

Gesztenyés

94

0

250

15571

2 693 500

Vaszary K.u.7.

27

0

113

3732

1 217 462

Vaszary K.u.9.

26

0

108

3570

1 163 592

Vaszary K.u.11.

27

0

114

3757

1 228 236

Rákóczi tér 13.

76

0

259

8545

2 790 466

Tapolcai u. 1/b.

41

0

172

5647

1 853 128

Vásár tér 2.

41

0

172

5675

1 853 128

Vásár tér 4.

41

0

171

5626

1 842 354

Vásár tér 6.

41

0

170

5593

1 831 580

Vásár tér 8.

41

0

168

5488

1 810 032

Vásár tér 10.

66

0

281

9267

3 027 494

Vásár tér 12.

27

0

114

3769

1 228 236

Vásár tér 14.

41

0

171

5650

1 842 354

Összesen:

 

180

5 091

175 211

54 850 434

Fűtési alapdíj

2013.01.01.-2013.10.30.

10

hónap

10977

Ft/kw/év

 

2013.11.01.-2013.12.31.

2

hónap

9759

Ft/kw/év

* Erre vonatkozó szerződés esetén.

 

 

 

 

 

X. táblázat

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:

2013 

Hőközpont egyéni azonosító jele

Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)

Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)

Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbmé-

Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)

Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)

ter/év)

 

Fodor u. 2.              

817

817

219

0

0

Fodor u. 4.              

559

559

155

24

0

Fodor u. 6.              

572

572

240

0

0

Fodor u. 8.

366

366

155

16

0

Fodor u. 10.

375

375

154

0

0

Fodor u. 12.

478

478

195

0

0

Fodor u. 14.

384

384

157

0

0

Fodor u. 16.

599

599

246

0

0

Fodor u. 18.

420

420

172

0

0

Fodor u. 20.

401

401

164

16

0

Fodor u. 22.

481

481

196

16

0

Fodor u. 24.

523

523

214

16

0

Fodor u. 26.

616

616

251

16

0

Fodor u. 28.

495

495

202

0

0

Fodor u. 30.

576

576

235

0

0

Fodor u. 32.

334

334

137

16

0

Fodor u. 34.

889

889

247

0

0

Fodor u. 36.

754

754

210

0

0

Fodor u. 38.

839

839

226

24

0

Fodor u. 40.

779

779

216

0

0

Fodor u. 42.

657

657

177

0

0

Rózsa u. 7.

1 460

1 460

173

0

0

Rózsa u. 13.

1 588

1 588

189

0

0

Rózsa u. 15.

1 370

1 370

163

0

0

Szent M. u. 14.

623

623

148

30

0

Szent M. u. 16.

787

787

187

0

0

Gesztenyés

2 189

2 189

     

Vaszary K.u.7.

805

805

216

0

0

Vaszary K.u.9.

675

675

189

0

0

Vaszary K.u.11.

742

742

198

0

0

Rákóczi tér 13.

1 903

1 903

223

0

0

Tapolcai u. 1/b.

756

756

134

41

0

Vásár tér 2.

1 276

1 276

225

0

0

Vásár tér 4.

713

713

127

41

0

Vásár tér 6.

781

781

140

41

0

Vásár tér 8.

1 133

1 133

206

0

0

Vásár tér 10.

611

611

 

66

0

Vásár tér 12.

956

956

254

0

0

Vásár tér 14.

602

602

107

41

0

Összesen

 

30 882

30 882

 

404

0